Construirea unui sistem de management al calitatii necesită parcurgerea pentru început a mai multor etape de analiza diagnostic și analiza previzională:

 1. 1. Determinarea necesităților și așteptărilor clienților și ale altor părți interesate;
 2. 2. Stabilirea politicii și obiectivelor organizației referitoare la calitate. Politica și obiectivele organizației reprezintă răspunsul acesteia la necesitățile clienților și părților interesate;
 3. 3. Determinarea proceselor, a responsabilităților necesare și a competențelor decizionale privind implementarea Sistemului de management al calitatii;
 4. 4. Stabilirea metodelor de măsurare a eficacității și eficienței fiecărui proces;
 5. 5. Utilizarea acestor metode pentru a determina eficiența și eficacitatea fiecărui proces;
 6. 6. Determinarea mijloacelor de prevenire a neconformităților și de eliminare a cauzelor acestora;
 7. 7. Stabilirea și aplicarea unui proces de îmbunătățire continuă a Sistemului de management al calitatii.

Despre toate acestea, voi vorbi în detaliu, în postările viitoare.

Pentru  a avea în organizație un sistem de management al calității este absolut necesară documentarea și implementarea acestuia, iar ulterior menținerea lui. Standardul SR EN ISO 9001 propune un model de Sistemul de management al calitatii bazat pe procese, motiv pentru care organizația trebuie:

 • – să identifice procesele Sistemului de management al calitatii și să le aplice în întreaga organizație;
 • – să determine succesiunea și interacțiunea dintre aceste procese;
 • – să determine criteriile și metodele necesare pentru a asigura eficacitatea desfășurării și controlul acestor procese;
 • – să se asigure de disponibilitatea resurselor materiale, financiare, umane și informaționale necesare pentru desfășurarea și monitorizarea acestor procese;
 • – să monitorizeze aceste procese;
 • – să măsoare indicatorii definitorii pentru procesele desfășurate în organizație;
 • – să analizeze aceste procese și să stabilească măsuri pentru îmbunătățirea proceselor;
 • – să implementeze acțiunile necesare pentru realizarea rezultatele planificate, conform cerințelor clienților și să îmbunătățească continuu aceste procese.

Standardul SR EN ISO 9001, înglobează în cadrul modelului patru categorii mari de procese manageriale:

 1. 1. responsabilitatea managementului de la nivelul cel mai înalt;
 2. 2. procese referitoare la managementul resurselor;
 3. 3. procese de realizare a produselor/serviciilor;
 4. 4. procese de măsurare, analiză și îmbunătățire.

Despre acestea însă, pe larg, în postarea viitoare.

Lasă un comentariu


 • Abonează-te la newsletter

 • Cautare în site:

 • Contact:

  S.C. SMART STAFF CONSULTING S.R.L. Str. Luceafarului, nr. 6/39 400343 Cluj-Napoca, jud. Cluj Mobil: 0744/646187 e-mail: office@smartstaff.ro
 • Arhiva