În postarea precedentă am enunțat cele patru categorii de procese manageriale:

 1. 1. Responsabilitatea managementului de la nivelul cel mai înalt;
 2. 2. Procese referitoare la managementul resurselor;
 3. 3. Procese de realizare a produselor/serviciilor;
 4. 4. Procese de măsurare, analiză și îmbunătățire.

Azi vă propun să aprofundăm aceste categorii de procese manageriale.

 1. 1. Responsabilitatea managementului de la cel mai înalt nivel

Procesele care se referă la Responsabilitatea managementului de la cel mai înalt nivel urmăresc:

a) comunicarea în organizație a importanței definirii și satisfacerii cerințelor clienților;

b)tabilirea politicii referitoare la calitate; din această politică trebuie să izvorască obiectivele organizației. Politica referitoare la calitate trebuie cunoscută de către toți angajații firmei (poate fi adusă chiar și la cunoștința părților interesate) și de asemenea trebuie implementată în organizație;

c) stabilirea obiectivelor calității (care să includă cerințele de calitate pentru produs);

d) planificarea Sistemului de management al calitatii;

e) stabilirea cerințelor referitoare la responsabilitate, autoritate și comunicare;

f) conducerea Analizei efectuată de management (la cel mai înalt nivel) la intervale planificate, astfel încât organizația să se asigure că SMC este eficace;

g) asigurarea disponibilității resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor referitoare la calitate ale organizației.

În cadrul auditurilor, managementul organizației trebuie să prezinte dovezi ale implicării sale pentru dezvoltarea și implementarea sistemului de management al calității.

 1. 2. Managementul resurselor

Asigurarea resurselor necesare implementării și menținerii unui sistem de management al calitatii se referă la:

 • – resurse umane (identificarea competențelor necesare posturilor existente în organigrama organizației, asigurarea instruirii – acolo unde competențele deținute nu sunt suficiente sau corespunzătoare, evaluarea eficacității instruirii, păstrarea dovezilor referitoare la studii, experiența, instruirea și calificarea fiecărui angajat);
 • – infrastructura și mediul de lucru necesare pentru a realiza produse conforme cu cerințele clientului.
 1. 3. Realizarea produsului

Prin produs, standardul definește generic atât produsele tangibile, cât și serviciile. Realizarea produsului se referă la totalitatea proceselor necesare pentru a realiza produsul:

 • – planificarea realizării produsului;
 • – procesele referitoare la relația cu clientul;
 • – proiectarea și dezvoltarea produsului (proiectarea creează soluția conceptuală a produsului, iar dezvoltarea transformă soluția într-un model funcțional complet);
 • – procesul de aprovizionare (etapă premergătoare realizării efective a produsului);
 • – procesul principal, de realizare efectivă a produsului (poate fi producție, servicii, etc.);
 • – procesul de furnizare a serviciului.

Realizarea produsului este necesar să se facă în condiții controlate, iar pentru aceasta organizația trebuie să asigure:

 • – disponibilitatea informațiilor despre caracteristicile produsului;
 • – disponibilitatea instrucțiunilor de lucru pentru operații și procese;
 • – disponibilitatea echipamentelor, a dispozitivelor de măsurare și monitorizare;
 • – implementarea activităților de livrare și post-livrare;
 • – validarea proceselor de producție, respectiv de furnizare de servicii (în sensul demonstrării capabilității acestor procese de a obține rezultatele planificate);
 • – identificarea și trasabilitatea produsului pe toată durata realizării acestuia;
 • – păstrarea produsului în condiții optime (se referă la identificarea ușoară, manipularea, depozitarea și protecția acestuia);
 • – ținerea sub control a dispozitivelor de măsurare și de monitorizare, care implică identificarea, etalonarea sau verificarea acestora și protejarea lor împotriva deteriorării.
 1. 4. Măsurarea, analiza și îmbunătățirea

Măsurarea, analiza și îmbunătățirea sunt procese deosebit de importante în menținerea unui Sistem de management al calitatii implementat, în special pentru îmbunătățirea eficacității Sistemului de management al calitatii. Procesele corespunzătoare includ:

 • – monitorizarea și evaluarea proceselor Sistemului de management al calitatii și a produsului pentru a demonstra capabilitatea obținerii rezultatelor planificate;
 • – păstrarea înregistrărilor monitorizării, pe baza cărora să poată fi efectuată analiza și care să dovedească rezultatele obținute;
 • – auditul intern;
 • – ținerea sub control a produselor neconforme (identificarea și prevenirea utilizării, livrării sau procesării neintenționate a produselor neconforme);
 • – analiza datelor, care să demonstreze eficacitatea și posibilitățile de îmbunătățire continuă a sistemului de management al calitatii;
 • – îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calitatii prin stabilirea și aplicarea acțiunilor corective și preventive.

Lasă un comentariu


 • Abonează-te la newsletter

 • Cautare în site:

 • Contact:

  S.C. SMART STAFF CONSULTING S.R.L. Str. Luceafarului, nr. 6/39 400343 Cluj-Napoca, jud. Cluj Mobil: 0744/646187 e-mail: office@smartstaff.ro
 • Arhiva