Conform definiției date de standardul SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calității. Principii și vocabular, Sistemul de management al calității (SMC) este „un sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce privește calitatea”.

În același standard, o definiție mai extinsă precizează: ”Sistemul de management al calității este acea parte a sistemului de management al organizației, orientată către obținerea rezultatelor, în raport cu obiectivele calității, pentru satisfacerea necesităților, așteptărilor și cerințelor părților interesate, după caz.”

Mă voi opri însă cu definițiile aici, deși lista poate continua pentru că o serie de specialiști în domeniul calității și organisme internaționale care se ocupă de aspectele calității au acordat o atenție sporită acestui subiect, încercând sa surprindă cele mai importante caracteristici.

Scopul meu însă este acela de a face cât mai ușor de înțeles acest concept pentru nespecialiști, pentru cei care iau contact pentru prima dată cu acest concept.

Un Sistem de management al calităţii este pur și simplu o metodă prin care organizația demonstrează că înțelege cerințele clienților ei și produce produse și/sau servicii care îndeplinesc aceste cerințe, la un nivel din ce în ce mai ridicat.

Sistemul de management al calităţii permite unei organizații să-și atingă scopurile și obiectivele stabilite în politica și strategia acesteia. Totodată, oferă coerență și satisfacție în termeni de metode, materiale și echipamente. Pentru a fi efectiv, e nevoie ca Sistemul de management al calităţii să interacționeze cu toate activitățile organizației, pornind de la identificarea cerințelor clientului și urmărind obținerea satisfacției clientului.

Sistemul de management al calităţii este rezultatul evoluției de-a lungul istoriei a preocupărilor legate de calitatea produselor sintetizate în standarde.

Versiunile originale ale standardelor de calitate erau orientate spre asigurarea calității: producție, verificare și controlul calității produselor.

Ele au fost concepute pentru a permite producătorilor să producă în mod consecvent produse și/sau servicii mai bune.

Versiunile mai noi ale standardului ISO 9001 indică o deplasare dinspre asigurarea cerințelor calității produsului înspre sistemele de management.

Această orientare către Sistemul de management al calității a generat chiar o percepție greșită și anume că vorbind despre calitate, vorbim de fapt despre proceduri și documentație.

Practic, într-un context de afaceri există cinci aspecte ale calității:

 1. 1. Producția – realizarea unui produs sau serviciu;
 2. 2. Verificarea – confirmarea că ceva a fost făcut în mod corect;
 3. 3. Controlul calității – controlul unui proces pentru a asigura rezultate previzibile;
 4. 4. Managementul Calității – conducerea unei organizații, astfel încât, prin analiză și îmbunătățire aceasta să-și optimizeze continuu performanțele;
 5. 5. Asigurarea Calității – conducerea unei organizații se asigură că un produs sau serviciu va fi satisfăcător pentru cumpărător.

Pentru construirea unui Sistem de management al calităţii este nevoie de clarificarea următoarelor elemente:

 • – structura organizatorică;
 • – responsabilități;
 • – gestionarea datelor;
 • – identificarea proceselor (procesele de management, managementul resurselor (inclusiv achizițiile), procesele de realizare a produselor, procesele de măsurare, analiză, audit intern și îmbunătățire, procesul de livrare a produsului/serviciului, etc.);
 • – resurse (includ resursele naturale, financiare și de capital uman);
 • – satisfacția clienților;
 • – îmbunătățirea continuă;
 • – realizarea unui produs/serviciu de calitate;
 • – întreținerea infrastructurii (clădiri, utilaje, echipamente, aparatură, etc.);
 • – sustenabilitate (inclusiv utilizarea eficientă a resurselor și efectuare de acțiuni responsabile pentru mediu);
 • – transparență privind activitățile desfășurate și conexiunile dintre ele (include trasabilitatea);
 • – audit independent.

Lasă un comentariu


 • Abonează-te la newsletter

 • Cautare în site:

 • Contact:

  S.C. SMART STAFF CONSULTING S.R.L. Str. Luceafarului, nr. 6/39 400343 Cluj-Napoca, jud. Cluj Mobil: 0744/646187 e-mail: office@smartstaff.ro
 • Arhiva