Sisteme de Management

 

 

 

 

 

Pachetele de sisteme de management pe care vi le putem oferi sunt:

Sistem de management al calității conform ISO 9001:2008

 • [spoiler show=”Detalii pachet” hide=”Detalii pachet”]

  • 1. Analiza inițială a firmei
  • 2. Proiectarea, documentarea și implementarea sistemului de management al calității conform ISO 9001:2008
  • 3. Instruirea angajaților privind cerințele standardului de referință
  • 4. Efectuarea/Supervizarea auditului intern
  • 5. Asistență la efectuarea analizei managementului.
  • 6. Asistenţa la certificarea sistemului de management de către un organism de certificare abilitat.

  [/spoiler]

Sistem de management de mediu  conform ISO 14001-2005

 • [spoiler show=”Detalii pachet” hide=”Detalii pachet”]

  • 1. Analiza inițială a firmei
  • 2. Proiectarea, dezvoltarea și implementarea Sistemului de management de mediu conform ISO 14001-2005
  • 3. Instruirea angajaților privind cerințele standardului de referință
  • 4. Efectuarea/Supervizarea auditului intern
  • 5. Asistență la efectuarea analizei managementului.
  • 6. Asistenţa la certificarea sistemului de management de către un organism de certificare abilitat.

  [/spoiler]

Sistem de management al calității conform ISO 18001:2008

 • [spoiler show=”Detalii pachet” hide=”Detalii pachet”]

  • 1. Analiza inițială a firmei
  • 2. Proiectarea, documentarea și implementarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă (OHSAS)
  • 3. Instruirea angajaților privind cerințele standardului de referință
  • 4. Efectuarea/Supervizarea auditului intern
  • 5. Asistență la efectuarea analizei managementului.
  • 6. Asistenţa la certificarea sistemului de management de către un organism de certificare abilitat.

  [/spoiler]

Sistem integrat calitate+mediu ISO 9001-2008 + ISO 14001-2005

 • [spoiler show=”Detalii pachet” hide=”Detalii pachet”]

  • 1. Analiza inițială a firmei
  • 2. Proiectarea, documentarea și implementarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă (OHSAS)
  • 3. Instruirea angajaților privind cerințele standardului de referință
  • 4. Efectuarea/Supervizarea auditului intern
  • 5. Asistență la efectuarea analizei managementului.
  • 6. Asistenţa la certificarea sistemului de management de către un organism de certificare abilitat.

  [/spoiler]

Sistem integrat calitate + mediu + sănătate şi securitate în muncă ISO 9001-2008 + ISO 14001-2005 + ISO 18001-2008

 • [spoiler show=”Detalii pachet” hide=”Detalii pachet”]

  • 1. Analiza inițială a firmei
  • 2. Proiectarea, documentarea și implementarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă (OHSAS)
  • 3. Instruirea angajaților privind cerințele standardului de referință
  • 4. Efectuarea/Supervizarea auditului intern
  • 5. Asistență la efectuarea analizei managementului.
  • 6. Asistenţa la certificarea sistemului de management de către un organism de certificare abilitat.

  [/spoiler]

Mentenanța sistemului de management

[spoiler show=”Detalii pachet” hide=”Detalii pachet”]SMART STAFF CONSULTING S.R.L. va oferă sprijin în mentenanța sistemelor implementate și certificate.

 • – supravegherea periodică a proceselor desfășurate, a modului de desfășurare și a legăturilor dintre ele;
 • – supravegherea periodică a modificărilor aduse documentației sistemelor de management;
 • – supervizarea auditurilor interne efectuate de către angajații proprii;
 • – coordonarea sistemului de acțiuni corective/preventive;
 • – asistență la efectuarea analizelor de management;
 • – dezvoltarea sistemelor de management pe măsura dezvoltării organizației;
 • – instruirea personalului cu responsabilități în calitate/mediu/sănătate și securitate ocupațională.

[/spoiler]

Ce documentatie presupune dezvoltarea unui sistem de management? puteti afla AICI.

Beneficiile implementării unui sistem de management le puteţi afla AICI.

Etapele unei certificări ISO

[spoiler show=”Etapele certificării ISO” hide=”Etapele certificării ISO”]

1.Proiectarea,documentarea și implementarea sistemului de management

Etapele proiectării,documentării și implementării sistemului de management sunt:

1. Analiza inițială a firmei

 • – evaluarea iniţială a activității desfășurate;
 • – compararea activității organizației cu cerințele standardului de referință și identificarea proceselor și punctelor critice;
 • – identificarea soluțiilor de îmbunătățire.

2. Proiectarea și documentarea sistemului de management

 • – stabilirea Politicii și obiectivelor organizației;
 • – stabilirea organigramei organizației, a funcțiilor, responsabilităților și relațiilor ierarhice existente între angajații organizației;
 • – documentarea sistemului de management conform standardului de referință (Manual, Proceduri, Instrucțiuni de lucru, Formulare);
 • –  identificarea indicatorilor de monitorizare a proceselor și de măsurare a progreselor  orientate spre atingerea obiectivelor organizației și obținerea de rezultate calitative superioare.

3. Instruirea angajaților privind cerințele standardului de referință

 • – iniţierea principalelor funcţii de conducere din organizație în cerințele sistemului de management care urmează a fi elaborat;
 • – nominalizarea și instruirea Responsabililor de proces implicați în elaborarea documentelor sistemului de management;
 • – instruirea angajaților privind cerințele generale ale sistemului de management și conștientizarea acestora privind responsabilitățile ce le revin în implementarea și menținerea sistemului de management;
 • – instruirea auditorilor interni ai firmei.

4. Efectuarea/Supervizarea auditului intern

 • – evaluarea conformităţilor sistemului de management cu standardele și reglementările aplicabile.

5. Asistență la efectuarea Analizei managementului.

6. Asistenţa la certificarea sistemului de management de către un organism de certificare abilitat. (dacă se dorește certificare)

[/spoiler]

Pentru a cere o ofertă  ne puteți contacta la numerele de telefon 0264/520.492 – 0744/646.187 sau puteți completa următorul formular:

[contact-form subject=”Cerere ofertă” to=”office@smartstaff.ro”] [contact-field label=”Numele dvs.” type=”name” required=”true” /] [contact-field label=”Denumirea firmei” type=”text” required=”true” /] [contact-field label=”Localitate” type=”text” required=”true” /] [contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /] [contact-field label=”Telefon” type=”text” required=”true” /] [contact-field label=”Sunt interesat de” type=”select” required=”true” options=”Sisteme de management,Resurse Umane,Training,Business Coaching” /] [contact-field label=”Detalii cerere oferta” type=”textarea” required=”true” /] [/contact-form]

 

 • Abonează-te la newsletter

 • Cautare în site:

 • Contact:

  S.C. SMART STAFF CONSULTING S.R.L. Str. Luceafarului, nr. 6/39 400343 Cluj-Napoca, jud. Cluj Mobil: 0744/646187 e-mail: office@smartstaff.ro
 • Arhiva